[ad id='64602']

Όλα τα μυστικά του νέου Κώδικα-Τι θα πληρώσουμε σε φόρους από το 2014


Μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια, κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων, αύξηση της προκαταβολής φόρου για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, αλλά και “παράθυρο” για αύξηση της παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Με τον νέο Κώδικα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% που βαρύνει τις μισθώσεις ακινήτων. Σημειώνεται, ότι μέχρι σήμερα τα ακαθάριστα εισοδήματα από ενοίκια που δηλώνονται στο Ε2, επιβαρύνονται αυτόματα με χαρτόσημο 3,6% (πλην των μισθωμάτων κατοικιών) και με συμπληρωματικό φόρο 1,5%, ο οποίος προσαυξάνεται σε 3% για το εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού άνω των 300 τ.μ..

Ωστόσο, ο νέος Κώδικας επιφέρει και μικρές επιβαρύνσεις για όσους έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία έως 12.000 ευρώ. Αυτό  φορολογείται σήμερα με συντελεστή 10%, ενώ από το 2014 θα φορολογείται με συντελεστή 11%.

Με τον νέο ΚΦΕ η αγορά ακινήτου με κάθε τρόπο, η σύσταση εταιρείας, η απόκτηση εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων θα θεωρείται τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Ο νέος Κώδικας ξεκαθαρίζει πως για την φορολογική έκπτωση των 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ δεν θα απαιτείται  από το 2014 η συγκέντρωση αποδείξεων.

Σημειώνεται πως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν και φέτος να συλλέγουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο ποσού συλλογής αποδείξεων τις 10.500 ευρώ, διαφορετικά θα επιβάλλεται πέναλτι φόρου με συντελεστή 22%.

Ο  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος δεν επιφέρει αλλαγές στις κλίμακες φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων όπως αυτές προσδιορισθήκαν με τον Ν. 4110/2013.

Ωστόσο, δεν κάνει καμία αναφορά στην έκπτωση 1,5% που υπολογιζόταν κατά τη διενέργεια της μηνιαίας παρακράτησης στους μισθούς και αναφέρει πως το ζήτημα αυτό θα ορίζεται πλέον με απόφασή του υπουργού Οικονομικών.

Σήμερα ο ετήσιος φόρος εισοδήματος που προκύπτει με βάση την κλίμακα και την έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 1,5% και το υπόλοιπο παρακρατείται ισομερώς από τις 14 μισθοδοσίες των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα ή τις 12 μισθοδοσίες των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα και των συνταξιούχων.

Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών μιλώντας στο news.gr αποσαφήνισε πως ο τρόπος  με τον οποίο ανάγεται το μηνιαίο εισόδημα σε ετήσιο δεν θα αλλάξει και η έκπτωση θα διατηρηθεί.

Παράλληλα ο νέο ΚΦΕ προβλέπει την αύξηση της προκαταβολής φόρου για ΟΕ και ΕΕ από το 55% στο 80%, δηλαδή αυξάνει την προκαταβολή για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά 49% σε σχέση με σήμερα.

Σύμφωνα με τον ΚΦΕ τα μερίσματα θα φορολογούνται με συντελεστή 10%., οι τόκοι θα φορολογούνται με συντελεστή 15%, τα δικαιώματα (royalties) θα φορολογούνται (20%), ενώ το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου θα φορολογείται με συντελεστή 15%.

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα θα  επιτρέπεται από το 2014 η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Στον νέο Κώδικα δεν υπάρχει αναφορά και στο πως θα παρακρατείται ο φόρος από όσους πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και ο οποίος σήμερα ανέρχεται στο 20% από το πρώτο ευρώ, διότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο Κώδικας προβλέπει πως όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών  βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου θεωρούνται μισθωτοί εφόσον εργάζονται μέχρι και σε τρεις εργοδότες.

Εάν εργάζονται σε περισσότερους από τρεις εργοδότες και ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα εργοδότη εξακολουθούν να θεωρούνται μισθωτοί. Προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που εκπίπτουν το φόρου να μην υπερβαίνουν το ποσό των 9.250 ευρώ.

Ο νέος ΚΦΕ αναφέρεται αναλυτικά στις περιπτώσεις που τα εξαρτώμενα μέλη, οι ιατρικές δαπάνες και οι δωρεές μειώνουν το φόρο και προσδιορίζει τις εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τον Κώδικα δεν θα αναγνωρίζεται καμία επαγγελματική δαπάνη άνω των 500 ευρώ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης ή με τραπεζική επιταγή, ενώ κάθε παροχή σε είδος που και υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος θα συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα.

Όσοι το 2014 απολυθούν και λάβουν αποζημίωση απόλυσης μεταξύ 100.001 και 150.000 ευρώ θα είναι κατά 2.500 ευρώ ζημιωμένοι με τον νέο Κώδικα. Αυτοί σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 20% , ο οποίος από την 1η Ιανουαρίου 2014 αυξάνεται στο 25%.

Η αποζημίωση απόλυσης θα εξακολουθήσει να φορολογείται με φόρο 10% για το ποσό από τις 60.000 έως τα 100.000 ευρώ και φόρο 30% για το υπερβάλλον των 150.001 ευρώ.

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts

Friend: tai game,